Vít gỗ đầu tròn 1545405197VGDT02.jpg
Vít gỗ đầu tròn 1545405197VGDT02.jpg

Vít gỗ đầu tròn

Liên hệ

Đường kính: M3 - M6

Chiều dài: 8 - 100mm

Tiêu chuẩn: 

Bề mặt: Mạ trắng, mạ cầu vồng, mạ đen, mạ chống rỉ,...

Vật liệu: Thép

Xuất xứ: Tuấn Cường

Đường kính: M3 - M6

Chiều dài: 8 - 100mm

Tiêu chuẩn: 

Bề mặt: Mạ trắng, mạ cầu vồng, mạ đen, mạ chống rỉ,...

Vật liệu: Thép

Xuất xứ: Tuấn Cường